Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Piątek, 2020-01-24

Imieniny: Felicji, Roberta

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 373596
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 154 dni


Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 10 GODZINNYM

DLA GRUPY STARSZEJ

 

Godziny organizacji dnia

 Czynności dzieci i nauczyciela                         

Czas trwania

min

6.30-8.00

Powitanie dnia – zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy kierowane przy niewielkim udziale nauczyciela, gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych.                                                                             

 

 

REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

8.00-8.30

Zabawy ruchowe, zabawy swobodne przy niewielkim         udziale nauczyciela, rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci;

30

 

8.30-9.00

Wyrabianie nawyków higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka, mycie zębów. Śniadanie.

30

 

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

60

 

10.00-11.00

Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki lub zorganizowane w sali zajęcia gimnastyczne ( w przypadku złej pogody).

60

 

11.00-11.30

Zabawy swobodne.

30

11.30-12.00

Wyrabianie nawyków higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka, przygotowanie do obiadu. Obiad.

30

 

12.00-13.00

Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej, prowadzenie obserwacji pedagogicznej; wspomaganie rozwoju dziecka z trudnościami a także rozwijanie dziecięcych talentów, przygotowania do uroczystości przedszkolnych;

60

 

 

Pozostałe formy aktywności dzieci po realizacji podstawy programowej

 

13.00-13.45

Indywidualne zajęcia z dziećmi(np. zajęcia logopedyczne, wspomagające rozwój dzieci)

 

13.45-14.00

Wyrabianie nawyków higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka, przygotowanie do podwieczorku. Zabawy dowolne dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

 

14.00-14.15

Podwieczorek.

 

14.15- 15.30

Zajęcia dodatkowe na wniosek rodziców(język angielski, zajęcia korekcyjne, zajęcia taneczne, zajęcia ceramiczne, rytmika, religia),

 

15.30-16.30

Zabawy integracyjne w grupie łączonej, gry stolikowe(planszowe), układanki edukacyjne(np. puzzle, domino obrazkowe); rozchodzenie się dzieci do domów;

 

 

 (1/5 - 1 godz. )– zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela:

(1/5 – 1 godz.) - zajęcia dydaktyczne wg wybranego programu wych. przedszkol.;

( 1/5 – 1 godz.) – gry i zabawy na świeżym powietrzu;

(2/5 – 2 godz.) - dowolnie zagospodarowany czas przez nauczyciela(czynności opiekuńcze, samoobsługowe,                     organizacyjne i inne)