Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kalendarium

Środa, 2020-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 372944
  • Do końca roku: 344 dni
  • Do wakacji: 156 dni


Jesteś tutaj: Start / ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na:

 

Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,                    

 

ul. R. Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk

 

PUŁTUSK, dn.08.01.2020 r.

 

PM4.271.`1.2020

 

 

 

                                                                                                                 Wykonawcy,

 

                                                                 którzy brali udział

 

                                                                  w przetargu nieograniczonym na.:

 

                                                                           "Sukcesywna  sprzedaż i dostawa artykułów               

 

                                                                     żywnościowych  w roku 2020 do

 

                                                             Przedszkola Miejskiego Nr 4

 

                                                                                    z Oddziałami Integracyjnymi,                    

 

                                                                                    ul. R. Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk "

 

 

 

                                          

 

                                                                  Ogłoszenie nr 638336-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

 

 

 

         Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych własnym transportem do Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.

 

 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości łącznie – 32 000,00 zł brutto, w tym:

 

Część 1 – 10 000,00 zł

 

Część 2 –  22 000,00 zł

 

  1. Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

DANTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 

ul. Browarna 2A,

 

18-400 Łomża ,

 

 

 

 która zaproponowała wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

- w części I wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową 6 544,55 zł brutto.

 

- w części II wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową 18 304,13 .zł brutto.

 

 

 

Oferta wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w terminie i spełniającą wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

Punktacja przyznana ofercie:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba punktów w kryterium "Cena 100%"

 

                              Część I

 

1

DANTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Browarna 2A,

18-400 Łomża

100 pkt

 

                          Część II

 

1

 

DANTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Browarna 2A,

18-400 Łomża

 

100 pkt

 

 

 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie od 09 stycznia 2020

 

                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                               

 

                                                                        Dyrektor Przedszkola

 

                                                                         Lidia Sadowska

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na:

Sukcesywna sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi  ul. R. Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk

 

PUŁTUSK, dn.19.12.2019r.

   PM4.271.2.2019

Wykonawcy ,którzy brali udział  w przetargu nieograniczonym na.:

                               "Sukcesywna  sprzedaż i dostawa artykułów  żywnościowych  w roku 2020 do

                                               Przedszkola Miejskiego Nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi,                    

                                                                       ul. R. Krajewskiego 3, 06-100 Pułtusk "

 

                                          

                                                                  Ogłoszenie nr 634222-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

 

         Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych własnym transportem do Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.

Szczegółowe informacje o rozstrzygniętym przetargu w zakładce :Pliki do pobrania ( na dole strony)

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PUŁTUSK,  dn. 19.12.2019 r. 

 

PM4.271.3.2019

 

Wykonawcy,

 

którzy brali udział w przetargu nieograniczonym pn.:

"DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

 DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4              

    Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU"

 

                                                                 

Ogłoszenie nr 634222-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

 

                     

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Zamawiający unieważnia postępowanie na dostawę artykułów spożywczych własnym transportem do Przedszkola Miejskiego Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku w częściach: CZĘŚĆ III i CZĘŚCI IV na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 nie złożono żadnej

oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

 

                                                                                                                                                                                        Lidia Sadowska

 

Pliki do pobrania